Een zondags bacchanaal in samenwerking met Villa Voortman, Comp. Marius en NTGent.